Погребение в София може да се извърши в стар семеен гроб, а ако липсва такъв, може да се ползва нов в гробищен парк Бакърена фабрика. За да се извърши погребение в старо гробно място то трябва да са изминали поне 8 години от последното погребение в него, както и трябва да бъде заплатено за вечни времена.