Пакет „Социална кремация”

За кремация без ритуал. Няма ограничение за жителство. Нови ниши могат да се вземат и за не-софийски жители!

  • Ковчег обикновен /ПДФ-небоядисан/
  • цялостна организация
  • доставка на траурни стоки и аксесоари
  • транспорт от адрес до камера –
    от камера до гробищен парк
  • товаро – разтоварна дейност
  • некролози 5 бр.
  • траурни ленти 10 бр.
  • Едно съхранение в камера /за 24 часа/

 * допълнително се заплаща Такса Кремация

Погребална агенция „Херакъл“, извършва всички видове траурни услуги, във всички гробищни паркове на територията на гр. София.

Погребални услуги

Погребална агенция „Херакъл“, извършва всички видове траурни услуги, във всички гробищни паркове на територията на гр. София.

Ние ви предлагаме цялостни пакети, а ако желаете различни от тези услуги, то минималната цена за такси по погребение е 285 лв и към нея ще включим стойността на желаните от вас неща