Гробищни паркове

Погребална агенция „Херакъл“, извършва всички видове траурни услуги, във всички гробищни паркове на територията на гр. София. Вписана е в регистъра за погребални агенции към общинското предприятие.

ЦЕНТРАЛНИ СОФИЙСКИ ГРОБИЩА

Гробищен парк „Бакърена фабрика“

Гробищен парк „Малашевци“

Гробищен парк „Горна баня“