Пакет „Транспорт”

Транспорта се осъществява със специализирани транспортни средства регистрирани според изискванията на Наредбата за траурно обредна дейност. Цени на километър: •до 100 км. – 1.00 лв./км. •от 101км. до 200 км. – 0.85 лв./км. •От 201км. нагоре – 0.70 лв./км. •Транспорт повечe …