Пакет „Транспорт”

Транспорта се осъществява със специализирани транспортни средства регистрирани според изискванията на Наредбата за траурно обредна дейност.
Цени на километър:
•до 100 км. – 1.00 лв./км.
•от 101км. до 200 км. – 0.85 лв./км.
•От 201км. нагоре – 0.70 лв./км.
•Транспорт извън границите на Р.България – 0.65евро/км.
За транспорта е необходимо задължително ковчег и частична балсамация!
За чужбина е необходимо транспортен контейнер и пълна балсамация!
Внимание!  При транспортиране на тленни останки /тяло/ в неспециализирани автомобили, подлежите на санкция от органите на КАТ и РЗИ.
Адмистративните актове на РЗИ /глобите/ са необжалваеми!  При санкция от КАТ автоматично се подава информация и към РЗИ.