Какво да правим в първите минути след смъртта

Понякога се говори, че многобройните задължения, които трябва да се изпълнят, когато почине член от семейството са специално измислени за да разсеят човека в неговата скръб. Може би това наистина е така, защото след смъртта на член от семейството, неговите роднини и приятели са обременени с грижи по организацията на поклонението.

• Съобщение за смърт е медицинско заключение, а не е СМЪРТЕН АКТ

Известието за смърт се попълва и издава от лекар, присъстващ на смъртта. Ако човек почине изненадващо, или загине в нещастен случай, или лекарят не е присъствал по някакви причини, той трябва да се извика. Лекарят идва в дома с медицински експерт или следовател. Някой от тях може да установи причината за настъпването на смъртта и да го впише в съобщението за смърт. Тези действия е необходимо да се направят при първа възможност, защото без съобщение за смърт не могат да бъдат предприети никакви следващи стъпки. Възоснова на Съобщение за смърт и личната карта на покойния в рамките на 48 часа трябва да се извади акта за смърт